Mardin Gezi Rehberi – Çok Renkli Mozaik

Mardin tarihi, kültürü, evleri, sokakları, dili, dini her şeyi ile çok zengin, renkli ve UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan tek şehrimiz…  Medeniyetin beşiği Mezopotamya’nın verimli topraklarında kurulmuş uygarlıkları ile tarihi Milattan önceye gidiyor. İlk hristiyanlığı benimseyen Süryaniler bu topraklarda hala yaşıyorlar. Anadolu’da  en çok manastır ve  kiliseye sahip şehirler arasında. Bu topraklarda İslamiyet 7. yy’da yeşermeye başlamış. Artuklular, Akkoyunlular, Osmanlı şehre mimari ve kültür olarak çok şey katmış. Artukluların başkenti olmuş Mardin. Tarih boyunca çok dil konuşulmuş şehirde. Bugün de sokakta dolaşırken en az dört dil duyuluyor. Türkçe, Kürtçe, Arapça, Süryanice. Etnik kökenleri farklı insanlar, Türkler, Kürtler, Süryaniler, Ezidiler, Keldaniler,  Ermeniler, Mahaldiler yaşıyor bu şehirde. Güzelliği, dilleri, dinleri, kültürleri farklı insanların yaşadığı şehirde ayrıca bir hoşgörü ve kardeşliğin içselleştirildiğini hissetmek mümkün sokaklarında.