Hasankeyf – Bir Tarihin Yok Oluşu

Batman’ a bağlı 6000 yıllık geçmişi olan tarihi miras Hasankeyf’e Midyat’ dan kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Mezopotomya’ da yer alan bu ilçe de Dicle Nehri içinden akarken korunmaya müsait coğrafi yapısı nedeni ile binlerce mağarası mesken olarak kullanılmıştır. M.S. 363 yılında Bizanslılar tarafından sağlam kayadan oluşan bir kale halini almıştır. Kale yekpare taştan meydana gelmiş olup bir çok doğal mağaraya nehre inilen iki gizli yola sahip olduğundan dolayı çok korunaklı olup, ilk Bizanslılar tarafından kullanılmıştır.